Hvad hjælper en forsvarsadvokat med?

Hvis du er blevet tiltalt eller sigtet i forbindelse med en straffesag, har du ret til en forsvarsadvokat. Advokatens rolle er at tage hånd om dit forsvar, mens straffesagen kører, og på www.strafferet.com finder du dygtige forsvarsadvokater, der alle varetager dine interesser.

Ønsker du at blive klogere på, hvad en advokat i strafferet kan hjælpe med, så læs videre i artiklen her.

En forsvarsadvokat er med dig fra start til slut

Er du sigtet for en forbrydelse, har du sædvanligvis ret til en forsvarsadvokat, som er din hjælp under straffesagen. Forsvarerens fornemmeste opgave er at varetage dine interesser så godt som muligt.
Du har som sigtet ret til en forsvarsadvokat gennem hele sagen, så du får rådgivning og hjælp både under politiets efterforskning og under selve retssagen.

Hvis du er varetægtsfængslet, kan du få besøg af din forsvarer i fængslet for at drøfte din situation.

Hvilke opgaver hjælper en forsvarer med?

En forsvarsadvokat varetager mange forskellige opgaver, og opgaverne varierer alt efter sagens forløb. Inden retssagen sidder forsvareren med ved politiets afhøringer, og vedkommende kan anmode politiet om at foretage forskellige efterforskningsskridt, såsom at afhøre bestemte vidner.

Forsvarsadvokaten lægger den overordnede strategi for forsvaret, vurderer beviserne i sagen og finder de svage punkter i anklagen. Din sag bliver fremlagt fra din side, og advokaten præsenterer alle de ting, der kan sikre en frifindelse eller den laveste mulige straf.
Bliver du dømt, rådgiver advokaten dig om dine ankemuligheder. Det er således din garanti for, at loven overholdes.

Du kan selv vælge din forsvarsadvokat

Når du sigtes, har politiet til opgave at rådgive dig om, hvilke muligheder du har for at få hjælp af en beskikket forsvarer eller beskikket advokat. En “beskikket” forsvarer eller advokat betyder, at retten vælger en advokat i Justitsministeriets liste over advokater, der fungerer som beskikket forsvarer ved retten.

Selvom retten udpeger forsvarsadvokaten, har du dog ret til at få en anden beskikket advokat, hvis du er utilfreds med din advokat eller blot ønsker en anden. Ønsker du en bestemt advokat, skal retten tage stilling til, om du kan få beskikket vedkommende.
Hvis du dømmes i sagen, bliver du efterfølgende afkrævet advokatens salær. Frifindes du derimod, betales salæret af det offentlige, og du skal dermed ikke betale for advokatens hjælp.

Skulle du nogensinde få brug for en advokat i strafferet, finder du hos www.strafferet.com erfarne og kompetente advokater, der kan hjælpe og informere dig om alt indenfor strafferet.