Lær om børns læring via legehjulet på Børneliv

Når der er tale om børn, er der selvfølgelig også tale om lege og deres måde at lære gennem leg på. Jørn Martin Steenhold har sammensat sin viden på Børneliv, der er en hjemmeside, hvor man kan læse nærmere om hans forskning. Det er også her man kan lære om Legehjulet.

Legehjulet på borneliv.dk er en brugbar analysemodel

Legehjulet er en model, der, for oversigtens skyld, er sat sammen i ringe og lag. I den virkelige verden flyder det hele sammen, ofte på en måde, der kun kan bestemmes af barnet identitet og adfærd. Legehjulet er en analysemodel, og Jørn Martin Steenhold benytter den i forbindelse med klassifikation af lege, rollelege og sanglege. Som mange andre hjul har Legehjulet eger, og på denne model beskriver de indhold i forhold til forløb og proces. Det er blandt andet muligt at bruge Legehjulet til at se på fem forskellige eksempler på konfigurationer. De indebærer, at alt kan være tilladt og fuldstændig frit. Det kan være, at man aldrig helt ved, hvad der kommer til at ske, at man leger i det uvisse. Man kan have nogle faste regler eller ændre dem hele tiden, og man kan beslutte sig for slet ikke have regler. Konfigurationen består af semer. Et sem er et udtryk, der forekommer i konfigurationen. Det kan bl.a. være, ”hvad” der skal være tilladt.

Vil du lære mere om børns trang til at udforske?

Et sem kan ikke stå alene, da det dermed ikke vil have nogen betydning. Betydningen er først, når der er andre semer som bindeled. Legehjulet tager også fat i forskellige typer lege, og hvad børn får ud af legene. Med sanselege får børn som udgangspunkt en viden om sig selv og de ting, der er omkring dem. Det er en af de mest menneskelige lege, da det er rent naturligt for os at opsøge og forstå vores omgivelser. Leg gennem iagttagelse og observeringer, er også noget der snakkes om gennem forklaringen af Legehjulet. Det er med til at forundre, forstå og få slukket nysgerrigheden om det, der omringer os. Noget af det, der kan være vigtigt at se på, når man har fat i Legehjulet er kommunikation. Det er nemlig måden, hvorpå børn får den sproglige viden gennem kontakt og socialt samvær med andre. Det er blot nogle af de få ting, der gennemgås i Legehjulet af Jørn Martin Steenhold. Du kan læse meget mere på www.borneliv.dk.

Har du interesse i at lære om børns udvikling gennem leg, så er Børneliv uden tvivl den rette hjemmeside for dig.