Skal du bruge en gylletank til dit landbrug?

Er du landmand, og skal du gøde dine marker? I så fald kan en gylletank gøre dit arbejde væsentligt nemmere. Læs hvorfor i det følgende.

Hvad er en gylletank?

En gylletank er en beholder, som er blevet skabt til at kunne opbevare animalske efterladenskaber og organisk materiale. Typisk vil efterladenskaberne komme fra husdyr. Med tanken kan du opsamle og midlertidig opbevare gylle, som er en blanding af henholdsvis dyrefæces, vand og urin. Denne blanding kan du sprede på dine marker, hvor det understøtter væksten af dine afgrøder.

Som du formentlig allerede ved, dufter gylle ikke just godt. Derfor er en tank til gylle blandt andet skabt til at minimere lugtgenerne fra gyllen. Derudover hjælper tanken også med at forhindre forurening af jord og vandløb.

Fordelene ved en gylletank

Der er mange gode grunde til, hvorfor du bør investere i en gylletank. Blandt andet:

  • Miljøbeskyttelse
  • Lugtminimering
  • Effektiv gødning
  • Nemmere overholdelse af regulativer
  • Minimalt tab af ernæringsstoffer
  • Økonomisk effektivitet

Med en gylletank kan du reducere risikoen for, at jorden og vandløbet bliver forurenet af husdyrgødningen. Du kan ligeledes også anvende tanken til at minimere lugtgener.

Tanken gør det også nemmere for dig at dosere gødningen i korrekte mængder, hvilket gør selve gødningen af dine marker mere effektiv. Når du anvender en tank, er det også nemmere for dig at overholde de regulativer, der knytter sig til affaldshåndtering i landbruget.

Med en tank til gylle har du også et minimalt tab af næringsstoffer. Gyllen kan nemlig bedre bevare sine næringsstoffer, når den bliver opbevaret optimalt. Endelig er tanken også en økonomisk fordel, da den gør det nemmere for dig at optimere din gødningsproces, hvorved du kan reducere dine omkostninger.

Køb din gylletank hos Hansen & Larsen

Hvis du skal bruge gylletank til dit landbrug, er der flere gode grunde til, hvorfor du bør købe den hos Hansen & Larsen. For det første har firmaet mere end 45 års erfaring med at fremstille tanke til gylle. Derfor har de opbygget en stor viden og know-how. Den kan du drage fordel af, når du skal bruge en tank til gylle.

Hansen & Larsen kan nemlig hjælpe med alt fra udvælgelsen af den rette tank til opførelse af gylletank. Med andre ord bliver du holdt i hånden under hele processen, så du ender med den helt rette tank til gylle.